Wydawca treści

Badanie potencjału infrastruktury współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie pomorskim.

$image_alt

Badanie miało charakter pilotażu. Ta forma realizacji miała na celu wstępne przetestowanie narzędzia badawczego, oraz doprecyzowanie logiki opracowania celów badawczych. Innymi słowy celem niniejszego procesu jest sprawdzenie czy przygotowana forma narzędzia badawczego jest w pełni zrozumiała i uzasadniona.

Głównym celem badawczym na etapie pilotażu była diagnoza charakteru współpracy
finansowej pomorskich samorządów z organizacjami pozarządowymi.
Na podstawie tak skonstruowanego celu głównego badania opracowano następujące
cele szczegółowe badania:

  • Jakie są najpopularniejsze formy współpracy finansowej w badanych samorządach?
  • Jaki jest zakres przedmiotowy współpracy finansowej?
  • Jaka jest liczba organizacji pozarządowych które złożyły w ostatnim roku oferty, oraz ile z tych organizacji otrzymało dofinansowanie?
  • Identyfikacja barier i ograniczeń we współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi.

 

Link: Badanie potencjału infrastruktury współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie pomorskim

view szablon artykułu