Wydawca treści

Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego - konwergencja technologiczna.

$image_alt

Opracowana analiza ma posłużyć interesariuszom w określeniu możliwości rozwojowych i zaproponowaniu inteligentnych specjalizacji dla regionu.

Celem działania było opracowanie analizy endogenicznego potencjału gospodarczego województwa pomorskiego wraz ze wskazaniem możliwych kierunków konwergencji technologicznej.

 

Link: Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie województwa pomorskiego- konwergencja technologiczna

view szablon artykułu