Wydawca treści

Raport z badania społecznego dotyczącego marketingu terytorialnego w miastach województwa pomorskiego.

$image_alt

Raport przedstawia w sposób bezpośredni i trwały wkład w rozwiązanie problemu zdefiniowanego jako brak posiadania przez województwo pomorskie silnej i rozpoznawalnej marki.

Realizacja tego działania ma doprowadziła do zdefiniowania realizowanych na terenie województwa pomorskiego działań promocyjnych. Tym samym jest podstawą do budowania spójnego i skoordynowanego regionalnego systemu promocji gospodarczej na rynkach zewnętrznych, przy wsparciu i udziale różnorodnych instytucji (przedsiębiorców, JST, instytucji otoczenia biznesu, uczelni, instytutów naukowych itp.).

 

Link:  Raport z badania społecznego dotyczącego marketingu terytorialnego w miastach województwa pomorskiego.

view szablon artykułu