Wydawca treści

Sprawozdanie z realizacji w latach 2013-2014 programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2011-2014

$image_alt

Wyniki monitoringu pozwoliły na zdiagnozowanie - zebranie danych na temat podjętych interwencji związanych z poprawą stanu obiektów zabytkowych i nadaniem im nowych funkcji, których zły stan zachowania został zdiagnozowany w RPS Pomorska Podróż.

Ponadto wyzwaniem stojącym przed województwem pomorskim do roku 2020 w obszarze atrakcyjności kulturowej i turystycznej jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i materialnego określenie liczby odrestaurowanych i poddanych renowcji obiektów dziedzictwa kulturowego i nadanymi nowymi funkcjami objętych dofinansowaniem w ramach wsparcia finansowego ze źródeł samorządu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, mechanizmu norweskiego i innych środków wsparcia publicznego.

 

Link: Sprawozdanie z realizacji w latach 2013-2014 programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2011-2014.

view szablon artykułu