MidWIG

Pierwszym etapem budowy systemu była realizacja projektu „Moduł Informacyjno-Decyzyjny Wiedza-Innowacje-Gospodarka (MID WIG) jako narzędzie wspierające rozwój i innowacje w regionie". Projekt ten realizowany był od września 2007 r. do września 2008 r. w ramach ZPORR 2004-2006 (działanie 2.4) i w całości finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt skierowany był zarówno do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, uczelni i jednostek naukowo-badawczych, jak również do studentów, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych regionem mieszkańców województwa.  

MID WIG powstał w odpowiedzi na wciąż rosnące zapotrzebowanie na rzetelne, aktualne i przede wszystkim zgromadzone w jednym miejscu informacje o regionie, służące bieżącemu monitorowaniu efektów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

Takie informacje zostały zawarte w bazie informacyjnej znajdującej się na specjalnie dedykowanej stronie internetowej. Prezentacja danych i informacji była szczegółowa, gdyż dotyczyła zarówno regionu, powiatów jak też gmin województwa pomorskiego. Jej dużym atutem była możliwość tworzenia „na żywo" (w trybie on-line) wykresów i map na podstawie wybranych danych znajdujących się w zasobach bazy. 

Oprócz bazy informacyjnej w ramach projektu zrealizowano również:

  • unikatowe w skali kraju badanie ankietowe studentów ostatnich lat studiów wszystkich uczelni wyższych w województwie - Absolwent pomorskiej uczelni przedsiębiorcą?

oraz analizy i ekspertyzy dotyczące gospodarki regionalnej tj.:

  • opracowanie poświęcone problematyce eksportu i importu województwa pomorskiego - Handel zagraniczny województwa pomorskiego w latach 2000-2006;
  • opracowanie zawierające tzw. profile gmin i powiatów województwa pomorskiego, charakteryzujące ich sytuację społeczno-gospodarczą - Potencjał społeczno-ekonomiczny jednostek samorządowych województwa pomorskiego;
  • wstępną koncepcję badań konkurencyjności województwa pomorskiego na tle pozostałych regionów - Raport o konkurencyjności województwa pomorskiego.