Pomorskie w roku 2020 to region:

  • trwałego wzrostu, w którym uruchamiane i wykorzystywane są zróżnicowane potencjały terytorialne dla wzmocnienia i równoważenia procesów rozwojowych;
  • o unikatowej pozycji, dzięki aktywności społeczeństwa obywatelskiego, silnemu kapitałowi społecznemu i intelektualnemu, racjonalnemu zarządzaniu zasobami środowiska, gospodarczemu wykorzystaniu potencjału morza oraz inteligentnym sieciom infrastrukturalnym i powszechnemu stosowaniu technologii ekoefektywnych;
  • będący liderem pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych w Polsce i w obszarze Południowego Bałtyku.

Taką wizję województwa pomorskiego rysuje Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.strategia2020.pomorskie.eu/pl

Herb Województwa Pomkorskiego                  Logo Województwa Pomorskiego
 

Linki:


Serwis informacyjny Urzedu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Wrota Pomorza

Pomorskie w Unii 

Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej

Portal Regionalny Trójmiasta

Baltic Sea States Subregional Co-operation

Gdańsk - Młode Miasto

Profile społeczno-gospodarcze