Widok zawartości stron

W ramach Plan działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji na rok 2016 (z perspektywą na lata następne) powstały następujące opracowania:

 

Warunki i jakość życia w województwie pomorskim. Raport z badań 2000-2015

 

 

 

Oferta i potencjał podmiotów sektora kultury w województwie pomorskim

 

 

 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2015

 

 

 

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk w Polsce na rok 2016

 

 

Barometr zawodowy 2015

 

 

 

 

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w wojewóztwie pomorskim. Raport 2016

 

 

 

Zapotrzebowanie na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim

 

 

 

Raport z badania ruchu rowerowego oraz profilu turystyki rowerowej 

 

 

 

Ponadto w ramach badań ewaluacyjnych powstały następujące raporty:

 

Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 na realizację Strategii Europa 2020

 

 

 

Oszacowanie wybranych wskaźników rezultatu i oddziaływania Osi Priorytetowej 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013

 

 

Ocena efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Pomorskiego na lata 2007-2013

 

 

 

Ocena kryteriów i systemu wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w ocenie pracodawców i pracowników korzystajacych ze wsparcia w województwie pomorskim w 2015 roku