Wydawca treści

Opracowanie metody badania ruchu turystycznego i udziału w kulturze.

$image_alt

Działanie polegało na zbudowaniu w 2014r. i wdrożeniu w 2014r. oraz w latach kolejnych zintegrowanego zespołu metod badawczych w zakresie kultury i turystyki.Opracowano stały monitoring strumienia ruchu turystycznego i udziału w kulturze w woj.pomorskim co jest niezwykle istotne dla wymagań współczesnej gospodarki. Działanie zakładało współpracę z turystycznym potencjałem naukowym województwa.

Dzięki realizacji działania zaplanowano osiągnięcie efektów: profesjonalny oraz w pełni modyfikowalny system pomiaru zjawisk gospodarczych (turystycznych i kulturalnych) w oparciu o jednolite wskaźniki; możliwość rozpoznania mocnych i słabych stron województwa, umożliwiające podjęcie skutecznych działań organizacyjnych i promocyjnych; cyklicznie przeprowadzane badania pozwolą na tworzenie autoryzowanych i rzetelnych informacji dla opinii publicznej (np. dziennikarzy).

Działanie to doprowadzić ma do osiągnięcia założonego w SRWP celu operacyjnego "Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna". Przeprowadzane badania przyczyniły się do wzrostu świadomości społecznej i aktywności mieszkańców. Upowszechnienie badań uświadomiło potencjał gospdoraczy branży turystycznej oraz wskazało kierunki dla podjemowanych przedsięwzięć kulturalnych i turystycznych.

 

Link: Opracowanie metody badania ruchu turystycznego i udziału w kulturze.

view szablon artykułu