KONTAKT

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Referat Badań Regionalnych

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

tel. (58) 32 68 684

fax. (58) 32 68 688

e-mail: drrp@pomorskie.eu