KONTAKT

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Referat Badań Regionalnych

ul. Augustyńskiego 1

80-819 Gdańsk

tel. (58) 32 68 684

fax. (58) 32 68 688

e-mail: drrp@pomorskie.eu

Adres do korespondecji:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Referat Badań Regionalnych

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk