Wydawca treści

Monitorowanie lokalnych rynków pracy w województwie pomorskim w 2013 r.

$image_alt

Badanie miało na celu uzyskanie kompleksowej informacji o regionalnym i o lokalnych rynkach pracy, służącej określeniu i realizacji działań w zakresie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich.

Zakres tematyczny obejmował:

  • przekazywanie sprawozdań statystycznych do US i MPiPS;
  • analiza danych statystycznych ze sprawozadań o rynku pracy, sprawozdań o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy oraz instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;
  • monitorowanie wyników innych badań dotyczących rynku pracy, danych GUS i EUROSTATU;
  • opracowywanie analiz, ocen, informacji i prezentacji;
  • upowszechnianie wyników badań, analiz i informacji o rynku pracy wśród partnerów i instytucji zewnętrznych.

 

Link: Monitorowanie lokalnych rynków pracy w województwie pomorskim w 2013 r.

view szablon artykułu