BADANIA I RAPORTY PSME W 2014
Pomorski barometr zawodowy w 2013 r.

Pomorski barometr zawodowy w 2013 r.

fot. Standret / Freepik.com

Ze względu na problem pomorskiego rynku pracy w zakresie strukturalnego niedopasowania popytu i podaży zasobów pracy istnieje potrzeba ciągłego diagnozowania zmian zachodzących w tym zakresie. Problem ten dotyczy zarówno poszukujących pracy, jak i pracodawców poszukujących pracowników. Celowym wydaje się kontynuacja (w węższym zakresie) 3-letniego badania w ramach projektu systemowego "Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego" realizowanego w latach 2011-2013.

Badanie powstało w celu diagnozy zmian zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego.

Link: Pomorski barometr zawodowy w 2013 r.

Do pobrania