ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Raport o stanie województwa pomorskiego w 2021 r.

Raport o stanie województwa pomorskiego w 2021 roku przyjęty przez Zarząd Województwa

fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Podczas czwartkowego posiedzenia 19 maja 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie Raportu o stanie województwa w 2021 r. - jednego z najważniejszych dokumentów regionu. Tegoroczny dokument jest czwartą edycją Raportu.

Zgodnie z art. 34a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa sejmik województwa rozpatruje raport podczas sesji sejmiku, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego. Zarząd województwa przedstawia raport sejmikowi województwa corocznie do 31 maja.

Opracowany dokument Raportu o stanie województwa jest podstawą do udzielenia wotum zaufania dla działań Zarządu Województwa.


Wszystkie edycje Raportów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (link poniżej).

Linki