Wydawca treści

Raport z badania ankietowego instytucji kultury oraz organizatorów ważniejszych wydarzeń kulturalnych województwa pomorskiego.

$image_alt

Badanie polegało na pozyskaniu danych o ofercie kulturalnej na Pomorzu, ofercie kierowanej przez instytucje kultury województwa pomorskiego do odbiorcy dziecięcego i młodzieżowego, osób starszych i niepełnosprawnych; wykorzystanie nowoczesnych technologii w udostępnianiu i promowaniu oferty kulturalnej. Analogiczne dane zebrane zostały również od organizatorów ważniejszych wydarzeń kulturalnych (m.in. NGO'S).

Celem było wzmocnienie poczucia więzi mieszkańców z regionem i środowiskiem lokalnym, uatrakcyjnienie oferty instytucji kultury, zachęcanie do uczestnictwa w kulturze dzieci ("wychowywanie" sobie przyszłego odbiorcy) oraz osób starszych i niepełnosprawnych, optymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście  promowania oferty kulturalnej.

 

Link: Raport z badania ankietowego instytucji kultury oraz organizatorów ważniejszych wydarzeń kulturalnych województwa pomorskiego.

view szablon artykułu