Województwo Pomorskie w projekcie unijnym REGIONS2030

Województwo Pomorskie w projekcie unijnym REGIONS2030

Województwo Pomorskie zostało wybrane w konkursie ogłoszonym przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej jako jeden z 10 regionów w Europie, które biorą udział w projekcie pilotażowym "REGIONS2030: Monitoring the SDGs in the EU regions - Filling the data gaps".

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie metody monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym, zidentyfikowanie odpowiednich wskaźników, weryfikacja możliwości objęcia monitoringiem wszystkich regionów UE.

Partnerzy projektu:

Projekt angażuje 10 regionów europejskich, które mają ambicje być liderami w zakresie monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Poza Województwem Pomorskim, regiony europejskie zaangażowane w projekt to regiony z: Grecji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Rumunii oraz Turcji.

region2030_pilot Regions map

Partnerem wspierającyn Województwo Pomorskie jest Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (z uwagi na zaplecze naukowo-kadrowe).

Działania, w które są zaangażowani partnerzy projektu (w tym SWP) to przede wszystkim: współpraca z ekspertami i partnerami w celu opracowania zestawu wskaźników służących monitorowaniu realizacji celów zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym, współpraca przy opracowaniu raportu, wzmocnienie relacji z innymi interesariuszami, uczestnictwo w spotkaniach, działania szkoleniowe i informacyjne.

Produkty projektu:

  • zestaw wskaźników do monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju,
  • raport podsumowujący dla każdego uczestniczącego regionu,
  • integracja wszystkich danych w Urban Data Platform Plus,
  • raport zawierający główne wnioski i rekomendacje dotyczące monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu regionalnym UE.

Przeczytaj raport

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC134402