Wydawca treści

Analiza realizowanych obecnie form współpracy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z pracodawcami.

$image_alt

Opracowanie zawiera analizę realizowanych obecnie form współpracy pracodawców z określonymi typami szkół:

- zasadnicza szkoła zawodowa,
- technikum,
- szkoła policealna.

 

Link: Analiza realizowanych obecnie form współpracy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z pracodawcami

view szablon artykułu