BADANIA I RAPORTY
Barometr zawodów 2022 – raport podsumowujący badanie w woj. pomorskim

Barometr zawodów 2022

Eksperci lokalnych rynków pracy już po raz siódmy, wskazali zawody, w których w 2022 roku wystąpi deficyt, równowaga oraz nadwyżka kandydatów do pracy. Barometr zawodów jest krótkookresową prognozą zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach, realizowaną na poziomie powiatowym.

W trakcie dyskusji nad każdym zawodem pod uwagę brano takie zagadnienia jak:

 1. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
 2. liczba ofert pracy dostępnych w Centralnej Bazie Ofert Pracy
 3. informacje na temat pracujących w szarej strefie
 4. zatrudnienie cudzoziemców
 5. jakość ofert pracy i warunków zatrudnienia
 6. łączenie stanowisk
 7. wymóg samozatrudnienia
 8. wymagane uprawnienia i kwalifikacje
 9. informacje o uczniach, studentach i absolwentach
 10. informacje o planowanych inwestycjach i nowych miejscach pracy
 11. informacje o zmianach w regulacjach prawnych mających wpływ na lokalny rynek pracy.

Całość raportu opracowana została przez Wojewódzki Urząd pracy i dostępna jest na stronie Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.