Wydawca treści

Badanie efektów projektów obejmujących kursy językowe oraz ICT, realizowanych w ramach komponentu regionalnego POKL 2007-2013 w województwie pomorskim.

$image_alt

Potrzeba na realizację niniejszego badania wynikła z konieczności oceny efektywności wydatkowania środków publicznych w zakresie podnoszenia umiejętności, kwalilfikacji i kompetencji językowych i komputerowych uczestników projektów EFS (komponent regionalny PO KL dla Województwa Pomorskiego), a także trafności, skuteczności, użytecznosci i trwałości udzielonego wsparcia.

Celem badania była ocena efektywności, trafności, trwałości, użyteczności i skutecznosci wsparcia w postaci szkoleń językowych i komputerowych wspołfinansowanych ze środków EFS w ramach komponentu regionalnego PO KL dla Województwa Pomorskiego
Poprawa udzielanego wsparcia we wskazanych powyżej aspektach w perspektywie 2014 - 2020.

Badanie objeło zakresem projekty zrealizowane w województwie pomorskim do dnia 31.12.2013 r. w ramach POKL, przewidujące kursy językowe oraz komputerowe (ICT). Skupiono się w szczególności na wpływie wsparcia oferowanego w tych projektach na sytuację członków ich grup docelowych na rynku pracy oraz osiągnięciach edukacyjnych.

 

Link: Badanie efektów projektów obejmujących kursy językowe oraz ICT, realizowanych w ramach komponentu regionalnego POKL 2007-2013 w województwie pomorskim.

view szablon artykułu