Wydawca treści

Bezrobotni absolwenci szkół wyższych.

$image_alt

W związku z trudną sytuacją absolwentów szkół wyższych na pomorskim rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspólnie z Urzędem Statystycznym w Gdańsku podjął w 2012 r. prace zmierzające do przedstawienia sytuacji bezrobotnych absolwentów szkół wyższych województwa pomorskiego.

Efektem tych działań  było  powstanie dodatku do publikacji „Szkoły wyższe i ich finanse w województwie pomorskim w 2011 r.", zatytułowanego „Absolwenci pomorskich szkół wyższych na rynku pracy w województwie pomorskim w 2011 r."   W 2013 r. w oparciu o podpisane porozumiemnie opracowano publikację "Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2012 roku". Do końca 2014 r. wydano kolejną  publikacje  "Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 roku.

Do badania wykorzystano dane powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego o bezrobotnych absolwentach do 27 roku życia zarejestrowanych po raz pierwszy w ciagu 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych oraz dane statystyczne GUS dotyczące kandydatów na studia, studentów i absolwentów  szkół wyższych.

 

Link: Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w wojwództwie pomorskim w 2014 r.

view szablon artykułu