Wydawca treści

Diagnoza w zakresie potencjału doradztwa edukacyjno-zawodowego w regionie

$image_alt

Badanie skierowane było do organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół, nauczycieli-doradców zawodowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznychi i dotyczyło: 1. zdiagnozowania aktualnego stanu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności w aspekcie kompetencji kadr, posiadanych narzędzi i ich użyteczności, skuteczności przeprowadzanych działań, ewentualnych barier w realizacji zadań w tym zakresie, 2. określenia możliwości i oczekiwań i potrzeb w zakresie realizacji poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.

Celem badania było:
1. zbadanie potencjału poradnictw aedukacyjno-zawodowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
2. inwentaryzacja potrzeb związanych z doskonaleniem nauczycieli-doradców zawodowych

 

Link: Diagnoza w zakresie potencjału doradztwa edukacyjno-zawodowego w regionie

view szablon artykułu